Produkty

Zbiorniki procesowe /reaktory

dla wielu gałęzi przemysłu

Zbiorniki magazynowe

na substancje ciekłe i sypkie

Mieszalniki cieczy

oraz substancji sypkich

Zbiorniki ciśnieniowe

tylko ze stali kwasoodpornych!

Główne cechy projektowo-wykonawcze: 


  • Średnica maksymalna do 4200 mm,
  • Grubość blachy maksymalnie do 30 mm,
  • Technologia spawania: do grubości 8 mm PLASMA (15), powyżej 8 mm ŁUK KRYTY (121),
  • Długość maksymalna zwijanej blachy 4 m,
  • Obróbka powierzchni wg dowolnej narzuconej przez zamawiającego normy,
  • Płaszcz chłodzący/grzewczy w technologii półrurki, kierownicy czynnika lub pillowplate,
  • Zbiorniki przystosowane do dowolnego medium grzewczego/chłodzącego: amoniak, CO2, glikol, HFO, para wodna, woda
  • Izolacja wełną mineralną lub pianką poliuretanową,
  • Poszycie zewnętrzne ze stali kwasoodpornej spawane lub nitowane,
  • Kompletna dokumentacja dla potrzeb GUM/UDT/ZDT.